Cảm nhận học viên

08
Th4
Bạn Thu Trà

Học viên lớp Ivy Lead
Học sinh trường Hà Nội Amsterdam

Xem thêm
08
Th4
Bé Tuệ Mẫn

Học viên lớp Ivy Junior
Học sinh trường Quốc tế Á Châu

Xem thêm
28
Th11
Chị Lê Thị Minh Thảo

Chuyên viên tư vấn tuyển sinh trường Đại học Broward tại Việt Nam
Phụ Huynh của bạn Khánh Hân
Học viên lớp Ivy Junior

Xem thêm
28
Th11
Bé Hải Minh

Học viên lớp Ivy Junior
Học sinh trường Quốc tế BCIS – TP.HCM

Xem thêm
03
Th4
Bạn Huỳnh Vũ Thu Hà

Học viên lớp Ivy Lead
Học sinh trường THPT Chu Văn An

Xem thêm