Cảm nhận học viên

05
Th8
Chị Hằng

Phụ huynh học viên Quỳnh Nga và Trà My lớp Ivy Lead

Xem thêm
05
Th8
Chị Nguyệt

Phó Giám đốc Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán
Phụ huynh học viên Minh Nhật – Ivy Lead

Xem thêm
23
Th7
Anh Nguyễn Thành Trung

Tổng Thư Ký, báo Doanh Nhân
Phụ huynh học viên Nguyễn Đan Thanh – Ivy Junior

Xem thêm
23
Th7
Chị Phan Thi Cầm

Thư ký tòa soạn báo Tuổi Trẻ
Phụ huynh học viên Ngọc Phan – Ivy Junior
và Học viên Thủy Tiên – Ivy Lead

Xem thêm
08
Th5
Chị Thu Thủy

Phụ huynh bé Duy Khang
Học viên lớp Ivy Junior

Xem thêm
08
Th5
Chị Nguyệt

Phụ huynh bé Công Khoa
Học viên lớp Ivy Senior

Xem thêm