Cảm nhận học viên

27
Th5
Ông Nguyễn Nhật Thanh

Thạc sĩ y tế cộng đồng – Học bổng Full Bright – Đại học Columbia, Hoa Kỳ
Phụ huynh học viên Mai Anh – Ivy Junior

Xem thêm
23
Th10
Nguyễn Ngân Hà

Học viên lớp T61 – Ivy Lead
Quán quân Grammar Champion tại Hà Nội

Xem thêm
22
Th10
Bạn Nguyễn Huy Tùng

Học viên IvyPrep Education
Huy chương Đồng Olympic Toán Quốc tế 2013

Xem thêm
14
Th10
Bé Nam Huy

Học viên lớp K62
Giải nhất trong cuộc thi Học bổng Ngôi sao Hà Nội – IvyPrep

Xem thêm
07
Th8
Anh Đàm Quang Minh

Thành viên HĐQT Tổ chức Giáo dục Hoa Kỳ.
Phụ huynh học sinh Đàm Minh Trí.

Xem thêm
05
Th8
Chị Hằng

Phụ huynh học viên Quỳnh Nga và Trà My lớp Ivy Lead

Xem thêm