Giảng viên

Thầy Jocelyn LLoyd

Tốt nghiệp Đại học Cambridge – Anh
Chứng chỉ CELTA với 160 giờ giảng dạy

[Xem thêm]
Thầy Jason Brett Petrasanta

Tốt nghiệp đại học TEMPLE 2006. Tốt nghiệp đại học PHOENIX 2008 với GPA: 3.75/4.0.

[Xem thêm]
Thầy David Mielke

Tốt nghiệp Đại học British Columbia. Tốt nghiệp Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh tại Đại học Southern New Hampshire.

[Xem thêm]
Cô Jonilyn Geronimo

Cử nhân chuyên ngành Truyền thông Đại chúng Đại học Perpetual Help – System DALTA.

[Xem thêm]
Thầy Daniele Moretti

Cử nhân Đại học Khoa Học Và Ứng Dụng INHOLLAND.

[Xem thêm]
Cô Nguyễn Ngọc Thanh Xuân

Tốt nghiệp loại giỏi đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn – ĐHQG TP.HCM.

[Xem thêm]
Thầy Steven Von Cuevas

Tốt nghiệp đại học Philippines – Diliman.

[Xem thêm]
Cô RACHEL BABAGANOV

Tốt nghiệp trường Đại học Calgary (Calgary, Alberta)
Kinh nghiệm 2 năm giảng dạy TOEFL, TOEIC, và IELTS.

[Xem thêm]
Thầy BRIAN BRENTWOOD

Tốt nghiệp Metropolitan State University of Denver, Mỹ

[Xem thêm]
Cô Vanessa Watson

Cử nhân ngôn ngữ trường La Trobe University
Chứng chỉ giảng dạy Tiếng Anh TESOL
Chứng chỉ Giáo dục Victoria

[Xem thêm]
Cô Dương Trà Mi

Thạc sỹ Lý luận và phương pháp Giảng dạy Tiếng Anh Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội Cô Trà Mi là một trong những giảng viên có trình độ chuyên môn cao và sự […]

[Xem thêm]
Cô Trần Thị Lành

Thủ khoa đại học Huddersfield (Anh Quốc)
Thạc sỹ Ngành sư phạm Tiếng Anh

[Xem thêm]
Thầy Phí Minh Tuấn

Tốt nghiệp loại xuất sắc chương trình thạc sỹ ngôn ngữ học – Đại học Conventry, Vương quốc Anh

[Xem thêm]
Cô Marianne Carmi Bernardino Balladares

Cử nhân ngành Giảng dạy Tiếng Anh cho học sinh Trung học trường Rizal Technological University
Chứng chỉ giảng dạy Tiếng Anh TEFL/TESL

[Xem thêm]
Thầy Kenn Buscaino Balladares

Thạc sỹ ngành ngôn ngữ University of the Philippines Open
Chứng chỉ giảng dạy Tiếng Anh TEFL/TESL

[Xem thêm]
Cô Đỗ Thị Thu Hà

Tốt nghiệp bằng xuất sắc, hệ Chất lượng cao khoa Sư phạm tiếng Anh, ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN

[Xem thêm]
Thầy Phan Việt Đức

Cử nhân Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội
 8.0 IELTS

[Xem thêm]
Cô Phạm Vân Anh

Giảng viên IvyPrep
Tốt nghiệp loại ưu Học viện Ngoại Giao Việt Nam

[Xem thêm]