Tổ chức Giáo dục EQuest là một trong những tổ hợp giáo dục tư nhân lớn nhất ở Việt Nam với 16 đơn vị thành viên và hơn 80.000 học viên theo học mỗi năm. Equest được thành lập dựa trên nguyên tắc của sự đổi mới, vượt trội và sự cống hiến nhằm mục đích nâng cao vị thế và chất lượng giáo dục Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế.

Tổ chức Giáo Dục EQuest luôn nỗ lực để trở thành một trong những nhà cung cấp dịch vụ giáo dục hàng đầu với phương châm “Vượt qua mọi lối mòn và sự riêng lẻ” cùng với xu hướng nuôi dưỡng sự phát triển của người học và chất lượng giáo dục của họ là trọng tâm trong hoạt động của chúng tôi.

Công dân toàn cầu và các kĩ năng của thế kỉ 21

Tổ chức giáo dục EQuest là nơi đầu tiên tại Việt Nam đưa chương trình đào tạo Kỹ năng thiết yếu của thế kỷ 21 vào các chương trình đào tạo. Nhóm kỹ năng này đang trở thành một trong những tiêu chí quan trọng nhất đối với việc tuyển dụng cũng như thành công của một cá nhân trong thời đại hiện nay.

Kỹ năng thiết yếu thế kỷ 21 là gì?

Trong những năm gần đây, cụm từ “kỹ năng thiết yếu thế kỷ 21” được nhắc đến rất nhiều trên truyền thông trong nhiều lĩnh vực như giáo dục, tuyển dụng lao động. Tuy nhiên rất nhiều người vẫn chưa thực sự hiểu rõ cụ thể các kỹ năng này là gì. Theo như định nghĩa của Tổ chức Đánh giá và Giảng dạy Các Kỹ năng của Thế kỷ 21, gọi tắt là AT21CS (Assessment and Teaching of 21 Century Skills) tại Đại học Melbourne (Úc), kỹ năng của thế kỷ 21 bao gồm 4 nhóm kỹ năng mềm (soft skills) chính.

  • Thứ nhất là nhóm các kỹ năng tư duy như sức sáng tạo, tư duy phản biện, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng ra quyết định, và khả năng tự học suốt đời.
  • Thứ hai là nhóm kỹ năng làm việc như khả năng giao tiếp và hợp tác làm việc theo nhóm.
  • Thứ ba là nhóm kỹ năng sử dụng các công cụ làm việc như sự hiểu biết các kiến thức chung về công nghệ thông tin và truyền thông (ICT).
  • Cuối cùng là kỹ năng sống trong xã hội toàn cầu, bao gồm vấn đề ý thức công dân, cuộc sống và sự nghiệp, trách nhiệm cá nhân và xã hội, bao gồm cả vấn đề hiểu biết tính đa dạng văn hóa.

Các thành viên trực thuộc Tổ chức Giáo Dục EQuest: