TẦM NHÌN

IvyPrep Education đã và đang trở thành hệ thống Trung tâm đào tạo CollegePrep uy tín nhất Việt Nam, nơi phụ huynh và các em học viên nghĩ đến đầu tiên khi chọn du học Mỹ.

SỨ MỆNH

  • Trang bị cho học sinh năng lực sử dụng tiếng Anh học thuật chuẩn quốc tế bằng cách liên tục áp dụng các phương pháp giảng dạy hiệu quả khác nhau phù hợp cho từng trình độ, cập nhật giáo trình và thay đổi tiêu chuẩn các bài kiểm tra, cũng như hệ thống giáo dục điện tử hiện đại.
  • Thiết kế lộ trình học phù hợp với nhu cầu và điều kiện của từng học sinh với nhiều chương trình học thuật khác nhau từ cấp tiểu học đến trung học để đảm bảo kết quả học tập một cách hiệu quả nhất. 
  • Cung cấp cho học sinh các khóa đào tạo kỹ năng mềm và tư vấn định hướng nghề nghiệp, để giúp học sinh chuẩn bị tốt nhất không chỉ lộ trình học và còn cả cuộc sống tương lai. Chúng tôi mong muốn học sinh có đầy đủ kiến thức và kỹ năng để thành công ở bất cứ nơi nào các em đến.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI