Mô hình giáo dục College-Preparatory Schools (CollegePrep), với định hướng đào tạo ngoại ngữ, chứng chỉ quốc tế, kiến thức Toán – Khoa học và các kỹ năng cần thiết để thành công tại các trường trung học và đại học hàng đầu tại Mỹ và trên thế giới.

Tại IvyPrep Education, mỗi học viên được tư vấn xây dựng và thực hiện lộ trình đào tạo xuyên suốt gồm: tiếng Anh học thuật, luyện thi chứng chỉ quốc tế (IELTS, TOEFL, SAT) hoặc chứng chỉ phổ thông quốc tế của Anh/ Mỹ (Cambridge/ IGCSE – International General Certificate of Secondary Education), các kiến thức về du học học bổng và kiện toàn các kỹ năng cần thiết của thế kỉ 21 như: tranh biện, tư duy sáng tạo, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng phản biện, phát triển bản thân… Bên cạnh đó, IvyPrep Education còn có các khóa học ngắn hạn về lập trình và thực hành STEM.

Học viên tốt nghiệp IvyPrep sẽ có đầy đủ các chứng chỉ quốc tế, năng lực học tập và kỹ năng tương đương như các học sinh tại các nước có nền giáo dục tiên tiến và có thể sẵn sàng du học thành công.