Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội về phòng chống dịch Covid-19, IvyPrep Education phía Bắc tiến hành tạm dừng hoạt động học tập tại các cơ sở.

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội tại Công điện số 06/CD-UBND ngày 03/5/2021, công văn số 1142/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ngày 03/5/2021 về việc cho học sinh tạm dừng đến trường để phòng dịch Covid 19, IvyPrep Education phía Bắc thông báo đến Quý Phụ huynh và các em học sinh như sau:

Học sinh tạm dừng đến các cơ sở IvyPrep học tập nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 kể từ ngày 04/5/2021 cho đến khi có thông báo mới của Thành phố.

Để đảm bảo công tác phòng dịch, Quý phụ huynh cùng các em học sinh vui lòng thực hiện khai báo y tế và tiến hành các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt. Các trường hợp học sinh thuộc các F do tiếp xúc gần với F0, F1; Quý Phụ huynh vui lòng thông báo cho giáo viên và đội ngũ chăm sóc lớp để nắm được thông tin.  

Dịch bệnh Covid -19 quay trở lại và bùng phát trên diện rộng là một thử thách lớn với tất cả chúng ta, IvyPrep Education rất mong Phụ huynh và các con học sinh luôn luôn đề cao và thực hiện nghiêm tục các biện pháp phòng dịch theo khuyến cáo 5K của Bộ Y Tế.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Phụ huynh và các em học sinh!