Con thích nhất là muôn Toán và Khoa học vì con được học hai môn học yêu thích bằng tiếng Anh. Con thích làm thí nghiệm với các bài học và các tiết học ngoài trời.