Ở đây ngoài các bạn đang học cùng con ở trường, con biết thêm nhiều bạn mới ở các trường khác và cả các anh chị lớn nữa ạ. Những tiết hoạt động luôn là tiết học con thích nhất. Vừa được tham gia chơi các trò chơi vừa được học thêm nhiều từ mới