Cháu mới học được hơn 1 tháng nhưng tôi thấy cháu có tiến bộ hẳn lên trong môn tiếng Anh, về nhà cháu thường kể tôi nghe về những điều mới mẻ cháu học được ở lớp. Môi trường học rất tốt, cháu được học chung với các bạn giỏi từ các trường Quốc tế, cùng với sự tận tình của các thầy cô giáo cháu rất phấn đầu để có thể học tốt hơn trong môn Tiếng Anh