” Lớp mình ở trường không có nhiều bạn có nhiều bạn có ước mơ du học nên ở trường mình thường  học những dạng bài thi học sinh giỏi và thi đại học. Tại IVYPRPE mình lần đầu biết đến bài thi TOEFL iBT  và được thầy cô động viên, giúp đỡ để đến gần hơn với ước mơ du học Mỹ của mình. Tại lớp IVYPREP, các bạn đều học rất giỏi vì thế mình luôn nhắc nhở bản thân phải cố gắng, phấn đầu nhiều hơn để không bị thụt lùi so với mọi người. Cán mốc 112/120 TOEFL iBT là một thành quả cho nỗ lực của bản thân và sự giảng dạy nhiệt tình của các thầy cô giáo tại IVYPREP”