CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

Để chuẩn bị cho vòng 2 của cuộc thi The IELTS Quest 2021 – Creator’s Challenge, thí sinh cần chuẩn bị các thiết bị & phần mềm như sau:

  • 01 laptop hoạt động tốt, có kết nối Internet ổn định, có loa và mic (hoặc tai nghe và mic) hoạt động tốt, có camera hoạt động tốt.
  • Tài khoản Zoom cá nhân. Yêu cầu thí sinh thành thạo những chức năng cơ bản của Zoom bao gồm: Đăng nhập, tham gia vào meeting, tắt/mở camera và mic của mình, chia sẻ màn hình của mình.
  • Tài khoản MegaSchool đã được lập tại Vòng 1. Yêu cầu thí sinh thành thạo cách tham gia vào bài thi, làm bài, và nộp bài thi Vòng 2.

QUY CHẾ THI

Thí sinh tham dự vòng 2 (Creator’s Challenge) trong cuộc thi IELTS Quest 2021 cần tuân thủ các Quy chế sau:

1. Tham gia vào phòng họp Zoom ít nhất 30 phút trước giờ làm bài và đổi tên của mình trên Zoom là [Số báo danh][Họ tên đầy đủ như đăng ký] (Ví dụ: IEQ001 Nguyễn Văn A). Thời gian làm bài chính thức của Vòng 2 cuộc thi IELTS Quest 2021 là 9:00 – 10:00 sáng ngày 24/10/2021. Tất cả thí sinh cần có mặt muộn nhất là 8:30 sáng ngày 24/10/2021. Sau khi vào phòng họp Zoom, thí sinh tiến hành đăng nhập vào hệ thống thi MegaSchool để kiểm tra hệ thống và thiết bị và báo lại các vấn đề (nếu có) cho Ban tổ chức. Các vấn đề về hệ thống và thiết bị sẽ chỉ được Ban tổ chức giải quyết trong 30 phút trước giờ thi này. Các vấn đề về hệ thống và thiết bị phát sinh trong thời gian thi chính thức sẽ không được giải quyết

Khi gặp sự cố, thí sinh có thể liên hệ với BTC qua các kênh sau: 

1.1 Fanpage: IvyPrep Education, IvyPrep Education Hồ Chí Minh 

1.2 Hotline cuộc thi: 

  • KV Miền Nam: (028) 7305 4666
  • KV Miền Bắc:  (024) 7305 3399

2. Thí sinh bật camera chiếu thẳng vào mặt của mình và chia sẻ toàn bộ màn hình của mình (Desktop) qua Zoom xuyên suốt kể từ khi tham gia phòng họp Zoom cho đến hết giờ làm bài. Thí sinh tắt camera hoặc bỏ chia sẻ màn hình quá 05 phút trong thời gian thi sẽ ngay lập tức bị loại khỏi cuộc thi. Trừ khi được giám thị yêu cầu mở mic, thí sinh tắt mic trong suốt quá trình làm bài thi

3. Đề thi được mở vào đúng 9:00 sáng ngày 24/10/2021. Thời gian làm bài, bao gồm đọc đề và viết bài, sẽ được tính kể từ lúc này. Hệ thống sẽ tự động nộp bài khi thời gian làm bài kết thúc. Vì vậy, thí sinh cần đảm bảo vào thi đúng giờ

4. Trong quá trình làm bài, thí sinh không được thoát khỏi màn hình thi (mở tab khác, mở cửa sổ trình duyệt khác,…). Trường hợp thí sinh cố tình vi phạm nhiều lần, hệ thống sẽ tự động đóng bài và thí sinh ngay lập tức bị loại khỏi Vòng 2. 

5. Trong quá trình làm bài, thí sinh tự làm bài bằng khả năng thật của mình và không được sử dụng bất kỳ sự trợ giúp nào, ví dụ như:

5.1 Không sử dụng Google Dịch (Google Translate), từ điển, hoặc bất kỳ công cụ dịch/chuyển đổi ngôn ngữ tự động nào.

5.2 Không nhận trợ giúp từ bạn bè, người thân, thầy cô, gia đình trực tiếp tại nơi làm bài hoặc qua bất kỳ kênh trao đổi thông tin nào khác như điện thoại, chat,…

5.3 Không sử dụng bất kỳ tài liệu và trang web hướng dẫn làm bài thi IELTS nào.

5.4 Không sử dụng các ứng dụng hỗ trợ kiểm tra ngữ pháp, từ vựng tự động

Trong trường hợp Ban Tổ chức phát hiện thí sinh sử dụng trợ giúp hoặc/và tài liệu để làm bài thi, thí sinh ngay lập tức bị loại. Toàn bộ bài thi của thí sinh sẽ được Ban Tổ chức kiểm tra bằng công cụ kiểm tra đạo văn (plagiarism) để rà soát và phát hiện tất cả các trường hợp sử dụng tài liệu. 

6. Trong trường hợp phát hiện có thí sinh ngoài độ tuổi quy định của Ban tổ chức tham gia thi, bài thi của thí sinh này sẽ không được Ban tổ chức công nhận ở bất kỳ hình thức nào.

Ban tổ chức cuộc thi/Chủ tịch Hội đồng coi thi có quyền hủy bỏ kết quả bài thi nếu thí sinh vi phạm nghiêm trọng quy chế thi. Quyết định của Ban tổ chức cuộc thi/Chủ tịch Hội đồng coi thi sẽ là quyết định cuối cùng.