23 Nam Đồng, Q. Đống Đa
Phone: (024) 7305 0779
Email: info@ivyprep.edu.vn