7 Liễu Giai, Q. Ba Đình
Phone: (024) 7305 0688
Email: info@ivyprep.edu.vn