252 Hoàng Quốc Việt, Q. Cầu Giấy
Phone: (024) 7305 2662
Email: info@ivyprep.edu.vn