Trường quốc tế Canada 7 Đường số 23, P. Phú Mỹ, Quận 7

Hotline: 0931175217

Email: duhoc@ivyprep.edu.vn