Chương trình họcMã lớpChi nhánhNgày mở lớp dự kiến
LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 5,6 – IVYPREP Nguyễn Thị Thập
Ivy JuniorNTT 1906-J3B-001NTT8/6/2019
Ivy JuniorNTT 1906-J5B-001NTT8/6/2019
Ivy SeniorNTT 1906-S1B-001NTT8/6/2019
Ivy SeniorNTT 1906-S3A-001NTT8/6/2019
Ivy TestprepNTT 1906-IE6.5-001NTT8/6/2019
Ivy TestprepNTT 1906-SATA-001NTT8/6/2019
Public SpeakingNTT 1905-PS-001NTT8/6/2019
WSCWSC round 2NTT25/05/2019
Ivy TesprepNTT 1906-SATC-OD-001 (OD)NTT22/06/2019
Summer CourseNTT 1906-Camp2-001NTT17/06/2019
Summer CourseNTT 1906-Camp3-001NTT17/06/2019
LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 5,6 – IVYPREP Đinh Tiên Hoàng
Writing AcademicDTH 1904-Writing Senior-001DTH19/5
Public SpeakingDTH-1904-Senior-Public Speaking-001DTH18/5
Summer camp 2DTH 1907-Evolution Camp-001DTH17/6
Summer camp 3Career Camp-190360DTH17/6
WSCWSC ROUND 2DTH31/5
Summer boosterDTH 1006-Senior Booster-001DTH10/6
Summer boosterDTH 1006-Junior Booster-001DTH10/6
K12DTH-1907-K12-MG3-001DTH30/6
Lead cDTH 1904-TOEFL C-001DTH15/05
LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 5,6 – IVYPREP Quang Trung
World Scholar’s CupWSC Round 2QT20/05
IELTSQT1906-IE(5.0-5.5)-002QT01/06
IELTSQT1906-IE(5.0-5.5)-002QT01/06
Ivy JuniorQT1906- J4A- 002QT25/05
Ivy JuniorQT 1901-J4A-001QT25/05
Ivy SeniorQT 1906-S2B-002QT08/06
Ivy JuniorQT 1902-J4B-002QT23/06
IELTSQT1905-IELTS7.0-7.5OD-001QT01/06
Ivy JuniorQT 1905- J2B- 001QT22/06
LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 5,6 – IVYPREP Út Tịch
Ivy SeniorUT 1906-S3A-001UT01/06
Ivy JuniorUT 1906-J2B-001UT15/06
Ivy JuniorUT 1905-J2A-001UT18/06
Ivy JuniorUT 1908-J3A-001UT10/08
Ivy JuniorUT 1907-J4B-001UT16/7
Ivy JuniorUT 1906-J4B-001UT01/06
Ivy JuniorUT 1907-J5A-001UT8/7
World Scholar’s CupWSC Round 2UT20/5
IELTSUT 1906-IE 6.5-001UT28/6
IELTSUT 1908-IE 4.0-001UT13/8
LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 5,6 – IVYPREP Ba Tháng Hai
Ivy JuniorBTH-J4B-WBTH22/06
Ivy JuniorIVY BTH 1906-J5A-01BTH22/06
Ivy JuniorBTH J4A-001-WBTH24/08
Ivy JuniorBTH J3A-001-WBTH03/08
Ivy JuniorBTH 1906-J3B-002BTH13/07
Ivy SeniorIVY BTH 1906-S1A-01BTH25/05
Ivy SeniorIVY BTH 1906-S2A-01BTH25/05
Ivy SeniorBTH S3A-001-WBTH24/08
Ivy IELTSBTH 1906-IELTS A-02BTH22/06
Ivy IELTSBTH IELTS B+-01-W(5.5-6.0)BTH27/07
Summer CampBTH 1906-Evolution Camp-001BTH17/06
Summer CampBTH 1906-Career Camp-002BTH17/06
WSCBTH 1904- WSC Round 2BTH27/05
LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 5,6 – IVYPREP Bình Phú
IVY SENIORBP 1910-S3A-001 (FCE)25/05/2019
IVY JUNIORBP 1905-J5B-002 (FLYERS)01/06/2019
IVY JUNIORBP 1906-J4B-001 (MOVERS)01/06/2019
IELTSBP 1906-IE B+_001 (BAND 5.5-6.0)22/06/2019