Chương trình họcMã lớpCơ sởNgày mở lớp dự kiến
LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 12 – IVYPREP NAM ĐỒNG
Lớp học viết sáng tạo – Creative WritingCREATIVE WRITING SENIOR-191231Nam Đồng7/12/2019
Lớp Tiểu học Quốc Tế MỹNam Đồng
Tiếng Anh học thuật nền tảng cho học sinh cấp 2IVY Senior 2ANam Đồng20/12/2019
IVY Senior 3BNam Đồng26/12/2019
Tiếng Anh Luyện thi chứng chỉ IELTSIVY Blended Pre-IELTS – (4.0; 4.5+)Nam Đồng30/12/2019
IVY Blended IELTS A; A+ (5.0; 5.5+)Nam Đồng09/01/2020
IVY Blended IELTS B; B+ (6.0; 6.5)Nam Đồng18/12/2019
Tiếng Anh Luyện thi chứng chỉ SATNam Đồng
LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 12 – IVYPREP TIMES CITY
Lớp học viết sáng tạo – Creative WritingCreative Writing – TimesTimes City26/12/2019
Lớp Tiểu học Quốc Tế MỹIVY K1Times City30/12/2019
Tiếng Anh học thuật nền tảng cho học sinh cấp 2IVY Senior 1ATimes City27/12/2019
Tiếng Anh Luyện thi chứng chỉ IELTSIVY Lead IELTS B (7.0)-191061Times City8/12/2019
Times City
Times City
Tiếng Anh Luyện thi chứng chỉ SATTimes City
LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 12 – IVYPREP LIỄU GIAI
Lớp học viết sáng tạo – Creative WritingLiễu Giai
Lớp Tiểu học Quốc Tế MỹIVY KLiễu Giai24/12/2019
IVY K2Liễu Giai24/12/2019
IVY K5Liễu Giai30/12/2019
Tiếng Anh học thuật nền tảng cho học sinh cấp 2IVY Senior 3bLiễu Giai30/12/2019
Tiếng Anh Luyện thi chứng chỉ IELTSIVY Lead IELTS B (7.0)-190911Liễu Giai27/12/2019
Liễu Giai
Liễu Giai
Tiếng Anh Luyện thi chứng chỉ SATLiễu Giai
LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 12 – IVYPREP LÊ VĂN LƯƠNG
Lớp học viết sáng tạo – Creative WritingCreative Writing – LVLLê Văn Lương7/12/2019
Lớp Tiểu học Quốc Tế MỹK3-S1-190851Lê Văn Lương3/12/2019
Tiếng Anh học thuật nền tảng cho học sinh cấp 2Lê Văn Lương
Tiếng Anh Luyện thi chứng chỉ IELTSIVY BL IELTS A 5.0Lê Văn Lương7/12/2019
IVY BL IELTS B 6.0Lê Văn Lương7/12/2019
IVY BL IELTS B+ 6.5Lê Văn Lương30/12/2019
Tiếng Anh Luyện thi chứng chỉ SATLê Văn Lương
Lớp tiểu học quốc tế MỹK-S1-190851Lê Văn Lương28/12/2019
Lớp tiểu học quốc tế MỹK1-S1-190851Lê Văn Lương29/12/2019
LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 12 – IVYPREP HOÀNG QUỐC VIỆT
Lớp học viết sáng tạo – Creative WritingCREATIVE WRITING – HQVHoàng Quốc Việt15/12/2019
Lớp Tiểu học Quốc Tế MỹIVY K2 (HS Lớp 2,3,4)Hoàng Quốc Việt15/12/2019
Tiếng Anh học thuật nền tảng cho học sinh cấp 2IVY SENIOR 2BHoàng Quốc Việt18/12/2019
IVY SENIOR 1BHoàng Quốc Việt15/12/2020
Tiếng Anh Luyện thi chứng chỉ IELTSIVY Blended Pre-IELTS – 4.0Hoàng Quốc Việt01/12/2019
IVY Blended IELTS – 5.0Hoàng Quốc Việt19/12/2019
IVY Blended IELTS – 6.0Hoàng Quốc Việt18/12/2020
IVY Blended IELTS – 7.0Hoàng Quốc Việt30/12/2019
Luyện thi World Scholar’s Cup 2020WSC-R0 (Vòng chuẩn bị)Hoàng Quốc Việt25/12/2019

 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Name of courseType of classScheduleCampusOpen Date
Lớp tiểu học Khối 3K2Thứ 3 & Thứ 5 (18h00 – 20h00)Hoàng Quốc Việt29/08/2019
Lớp tiểu học Khối 5K4Thứ 3 & Thứ 5 (18h00 – 20h00)Hoàng Quốc Việt29/08/2019
Lớp Khối tiêu học 2, 3K5-1Thứ 3 & Thứ 7 (18h00 – 20h00)Times20/8/2019
Lớp tiểu học Khối 4,5K5-2Thứ 3 & Thứ 7 (18h00 – 20h00)Times30/8/2019
Lớp tiểu học khối 1,2K1Thứ 3 & Thứ 5
(17.20 – 19.20)
Liễu Giai11/7/2019
Lớp tiểu học khối 4K3Thứ 3 & Thứ 5
(17.20 – 19.20)
Liễu Giai18/7/2019
Lớp tiểu học khối 5K4Thứ 3 & Thứ 5
(19.30 – 21.30)
Liễu Giai18/7/2019
Lớp tiểu học khối 6K5Thứ 3 & Thứ 5
(19.30 – 21.30)
Liễu Giai18/7/2019
Lớp Tiểu học khối 4K3Thứ 3 & Thứ 5 (18h00 – 20h00)Nam Đồng20/8/2019
Lớp tiểu học Khối 2,3K2Thứ 3 & Thứ 5 (18h00 – 20h00)Nam Đồng20/8/2019
Lớp tiểu học Khối 2,3K5-1Thứ 3 & Thứ 5 (18h00 – 20h00)Vic10/8/2019
Lớp tiểu học Khối 4,5K5-2Thứ 3 & Thứ 5 (18h00 – 20h00)Vic15/8/2019