• Tốt nghiệp đại học Philippines – Diliman.
  • Từng giảng dạy tại Public School – HCMC.
  • Với kinh nghiệm làm việc, tham gia nhiều hoạt động xã hội từ 2008 đến nay, thầy Steven trang bị được cho mình những kỹ năng mềm và kiến thức chuyên môn cần thiết, giúp truyền đạt lại cho các học viên một cách hiệu quả nhất.