Tốt nghiệp loại xuất sắc chương trình thạc sỹ ngôn ngữ học – Đại học Conventry, Vương quốc Anh

Có 02 công trình nghiên cứu cấp quốc tế (xuất bản tại Mỹ và Anh)

IELTS 8.0