• Tốt nghiệp Đại học TEMPLE 2006.
  • Tốt nghiệp Đại học PHOENIX 2008 với GPA: 3.75/4.0.
  • Chứng chỉ TEFL.
  • Kinh nghiệm giảng dạy trên 10 năm.
  • Có khả năng tạo động lực để học viên phát triển hết tiềm năng của mình, kể cả học viên nhí, thanh thiếu niên và người lớn.