• Cử nhân đại học Catolica Andres Bello.
  • Chứng chỉ giảng dạy CELTA – IInternational House.
  • Luôn hỗ trợ hết mình cho học viên với tinh thần nghiêm khắc để đảm bảo chất lượng học cho mỗi học viên.
  • Khả năng quản trị và tổ chức tốt, truyền cảm hứng học tập đến nhiều học viên.