• Tốt nghiệp Đại học British Columbia.
  • Văn bằng ngành Truyền thông, Đại học Simon Fraser.
  • Tốt nghiệp Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh tại Đại học Southern New Hampshire.
  • Kinh nghiệm giảng dạy trên 10 năm, đặc biệt là trong đào tạo luyện thi chuẩn bị cho bậc đại học.
  • Thân thiện và dành được sự yêu quý từ học viên.