Thạc sỹ Lý luận và phương pháp Giảng dạy Tiếng Anh Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Cô Trà Mi là một trong những giảng viên có trình độ chuyên môn cao và sự hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực Tiếng Anh học thuật và Du học học bổng. Trong suốt 10 năm giảng dạy trong lĩnh vực Tiếng Anh, cô Trà Mi đã đào tạo và truyền cảm hứng cho hàng trăm học viên IvyPrep. Cùng với đó là những cống hiến trong lĩnh vực Đào tạo Tiếng Anh với những cải cách, thiết kế chương trình học nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của giáo viên và học viên tại IvyPrep Education.

“Tôi mong muốn có thể truyền cảm hứng đến hàng trăm bạn trẻ ấp ủ trong mình ước mơ du học. Cùng với đó là những mong muốn được cống hiến trong lĩnh vực Đào tạo Tiếng Anh thông qua những cải cách và thiết kế chương trình học nhằm nâng cao chất lượng dạy và học tại IvyPrep Education.”