Cô Phạm Vân Anh tốt nghiệp loại ưu trường Học viện Ngoại giao. Bên cạnh kinh nghiệm giảng dạy các khóa tiếng anh, cô còn có khả năng định hướng học tập và tư vấn những vấn đề học tập khó khăn mà học sinh thường gặp phải. Áp dụng phương pháp giáo dục mới – lấy học sinh làm trọng tâm, cô tạo cho các lớp học một môi trường tương tác giữa giáo viên và học sinh, và kích thích khả năng tư duy của học viên trong các chủ điểm bài học. Đến với IVYPREP cô hứa hẹn sẽ mang đến một phong cách học tập mang tính hai chiều và hiện đại hơn phương pháp giảng dạy truyền thống.