• Tốt nghiệp loại giỏi Đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn – ĐHQG TP.HCM.
  • Chứng chỉ giảng dạy TESOL.
  • Kinh nghiệm giảng dạy Anh văn 6 năm, cùng nhiều hoạt động phiên dịch tại các sự kiện/ triển lãm lớn.
  • Có kinh nghiệm dạy các lớp Junior, Senior và người lớn.
  • Luôn chuẩn bị nhiều hoạt động giúp học viên tiếp thu bài hiệu quả.
  • Thân thiện với học viên.