Tốt nghiệp trường Metropolitan State University of Denver, Mỹ

– Kinh nghiệm 2 năm giảng dạy Tiếng Anh