Tầm quan trọng của GPA trong quá trình tuyển sinh Đại học

Trước khi đi sâu tìm hiểu vào GPA và tầm quan trọng của GPA đối với quá trình tuyển sinh Đại học, có một vài thuật ngữ mà chúng ta cần biết:

  • GPA: Điểm trung bình môn
  • Unweighted GPA: GPA không trọng số
  • Weighted GPA: GPA có trọng số

Thông thường, GPA (điểm trung bình môn) được tính trên thang điểm không trọng số, thang điểm từ 0 đến 4.0 và không tính đến độ khó trong chương trình học. Có nghĩa là, GPA không trọng số đại diện cho một điểm A tương đương với 4.0, bất kể học sinh đạt được điểm này ở lớp chuyên sâu (honors), lớp AP hay lớp có mức độ khó thấp hơn.

Điểm GPA trọng số thường thể hiện tốt hơn về mức độ hoàn thành của học sinh về mặt học thuật. GPA trọng số tính thêm yếu tố về độ khó của khóa học hơn là cung cấp một điểm chung chung khi chuyển đổi điểm GPA của tất cả học sinh. Điểm GPA trọng số thường được đo trên thang điểm từ 0-5.0, mặc dù vài thang điểm khác còn cao hơn. Điểm A trong lớp AP có thể chuyển đổi thành GPA trọng số 5.0, cùng với đó, một điểm A trong một lớp bình thường sẽ cho học sinh GPA 4.0 trọng số. Nhiều trường cũng có các lớp mức độ khó trung bình (như là những lớp nâng cao – honors) nơi mà điểm GPA trọng số cao nhất học sinh có thể đạt được là điểm 4.5.

Sự khác biệt trong tính toán

Điểm GPA trọng số và không trọng số được tính khác biệt. Trong phần này, chúng ta đưa ra giải thích sâu hơn về tính toán cả 2 dạng GPA như thế nào

1. GPA không trọng số.

GPA không trọng số thì dễ tính hơn là GPA trọng số. Bởi vì học sinh không phải cân nhắc những mức độ khác nhau của các lớp học trong tính điểm. Lấy ví dụ 5 lớp, học sinh có 2 điểm A và 3 điểm B. 2 điểm A trong mỗi môn sẽ chuyển thành điểm 4.0 mỗi môn, và 3 điểm B sẽ chuyển thành 3.0 mỗi môn. Nếu học sinh thêm 4.0+4.0+3.0+3.0 +3.0 và sau đó chia cho 5, học sinh sẽ có điểm GPA không trọng số là 3.4.

Nếu các điểm của học sinh phức tạp hơn, có một bảng quy đổi điểm và phần trăm thành trong biểu mẫu chuyển đổi GPA để mọi thứ được tính đơn giản hơn

Letter GradePercentileGPA
A+97-1004.0
A93-964.0
A-90-923.7
B+87-893.3
B83-863.0
B-80-822.7
C+77-792.3
C73-762.0
C-70-721.7
D+67-691.3
D65-661.0
FBelow 650.0

 

Hầu hết các trường theo thang điểm này cho các điểm GPA không trọng số. Điểm của học sinh có thể có chút khác biệt, nhưng sẽ không tách biệt quá nhiều

2. Điểm GPA trọng số

Cách tính cho GPA trọng số có thể có một chút lắt léo hơn bởi vì học sinh có thể học nhiều khóa học khác nhau ở những mức độ khó khác nhau. Lấy ví dụ ở trên cho điểm GPA không trọng số, học sinh học 5 lớp và nhận 2 điểm A, 3 điểm B. Nhưng lần này, một điểm A trong lớp mức độ thông thường, một điểm A trong lớp chuyên sâu, 2 điểm B trong lớp AP, và 1 điểm B trong lớp chuyên sâu

Điểm GPA trọng số được tính toán như thế nào? Mỗi điểm phải được cân nhắc với sự kết hợp các mức độ lớp học. Điều này nghĩa là sử dụng thang điểm chuyển đổi GPA không trọng số trong những lớp thông thường, thêm 0.5 cho thang điểm cho những lớp chuyên sâu (mid-level/honors), và cộng thêm 1.0 cho những lớp mức độ khó cao hơn (lớp AP). Điều này nghĩa là:

  • Điểm A trong lớp thường sẽ là 4.0
  • Điểm A trong lớp chuyên sâu sẽ là 4.5
  • 2 điểm B trong những lớp AP sẽ là 4.0 mỗi môn
  • Điểm B trong lớp chuyện sâu là 3.5

Nếu thêm 4.0+4.5+4.0+4.0+3.5 và chia cho 5, học sinh sẽ nhận GPA trọng số là 4.0. Nên nhớ rằng, không phải tất cả các trường sẽ sử dụng thang điểm GPA trọng số chính xác này, nhưng điểm khác biệt lớn giữa những điểm số học sinh nhận được đối với điểm GPA không trọng số và GPA trọng số là dựa trên các dạng lớp mà học sinh học.

Thậm chí 2 học sinh có những thành phần điểm giống nhau, học sinh có điểm GPA khi được tính trọng số đầy đủ sẽ cao hơn học sinh không tính trọng số. Ví dụ học sinh có GPA 3.2 không trọng số và đang học 5 lớp. Nếu 2 trên 5 lớp là chuyên sâu hoặc AP và những lớp còn lại là mức độ thông thường, điểm GPA của học sinh sẽ tăng lên đến 3.6 trên thang điểm trọng số. Một điểm khác biệt nhỏ trong mức độ của lớp học có thể tạo điểm khác biệt lớn trong GPA khi tính trọng số.

Vậy điều này có ý nghĩa gì với học sinh?

Khi nhà trường sử dụng điểm GPA trọng số hoặc không trọng số có thể ảnh hưởng đến xếp hạng và trải nghiệm của lớp học trong quá trình tuyển sinh đại học.

1. Nếu trường sử dụng điểm GPA không trọng số…

Hội đồng tuyển sinh xem xét khóa học kết hợp với điểm trung bình để đưa ra kết luận về tiềm năng học tập của học sinh. Họ hiểu rằng một số trường không xem xét độ khó của lớp học khi tính điểm trung bình. Nếu học sinh thử thách bản thân trong các lớp học khó nhưng không có GPA tốt, học sinh sẽ có vẻ tốt hơn trong quá trình tuyển sinh đại học so với các học sinh trong các lớp học thông thường đạt điểm 4.0.

Có lẽ khó khăn hơn để nổi bật giữa các học sinh trong lớp với điểm GPA bởi vì nhiều học sinh sẽ có điểm GPA mà có cùng trình độ khi độ khó các lớp không phải là yếu tố trong tính điểm. Nếu xếp hạng trong lớp dựa hoàn toàn vào điểm GPA không trọng số, xếp hạng trong lớp có lẽ không phản ánh sự nỗ lực mà học sinh đã cố gắng. Học sinh với nhiều lớp AP có thể có điểm GPA không trọng số thấp hơn những học sinh nhận lớp ít khó hơn mặc dù nhiều định hướng về mặt học thuật.

Đừng lo lắng quá nhiều, hội đồng tuyển sinh biết về những hạn chế của hệ thống không trọng số, và họ sẽ nhìn vào ghi chép khóa học nhiều hơn để quyết định liệu rằng điểm GPA là một phản ánh chính xác về tiềm năng học thuật của học sinh.

2. Nếu trường học sử dụng điểm GPA trọng số

Đầu tiên, học sinh nên biết rằng có một điểm GPA trọng số 4.0 không có nghĩa học sinh có thể vào được bất kỳ trường đại học. Điểm 4.0 có lẽ là tiêu chí vàng thường được chấp nhận, nhưng với điểm GPA trọng số mọi thứ sẽ dịch chuyển lên trên. Một GPA thực sự tốt trong thang điểm trọng số sẽ thực sự gần đến điểm 5.0, vì vậy học sinh sẽ cần đảm bảo điều chỉnh khái niệm của mình về yếu tố cấu thành GPA cao để phù hợp với mô hình này

Với một điểm GPA trọng số và xếp hạng lớp sẽ phản ánh hướng học thuật và khả năng bởi vì GPA là một phản ánh về cả điểm của học sinh và mức độ của lớp học mà học sinh đạt được. Học sinh sẽ có một xếp hạng cao hơn học sinh đạt điểm tương đương trong những lớp độ khó thấp hơn.

Đối với điểm GPA trọng số, học sinh cần cẩn thận bởi vì chúng có thể dễ nhầm lẫn. Nhiều lời được đưa ra là nhắm vào mục tiêu theo GPA không trọng số, vì vậy học sinh sẽ cần điều chỉnh suy nghĩ để tính quy mô của thang điểm GPA ở trường.

Điểm mấu chốt là các trường đại học sẽ nhìn sâu hơn các số liệu thô khi đánh giá hồ sơ học tập cấp 3 bất kể điểm trung bình là trọng số hay ko trọng số. Hội đồng tuyển sinh sẽ có thể cho biết học sinh đã học lớp nào và học sinh đã nỗ lực đẩy bao nhiêu điểm để điểm trung bình của học sinh chỉ trở thành 1 phần của một bức tranh lớn hơn nhiều.

body_weightlifting

You will also be required to lift the weight of your GPA times 40 in order to walk at graduation, so start training. Why do you think valedictorians are always so ripped?

 

Các trường đại học nhìn vào điểm GPA trọng số hay ko trọng số? Trường đại học nào quan tâm về điểm GPA trọng số hay ko trọng số?

Câu trả lời ngắn là hầu hết các trường đại học quan tâm nhiều hơn về những điểm trọng số vì điểm này hiệu quả hơn trong việc chỉ ra độ khó của những lớp học mà học sinh đã tham gia.

Tuy nhiên, những trường đại học quan tâm nhiều về toàn bộ ghi chép về khóa học hơn là chỉ điểm GPA mà ko có ngoại cảnh. Họ sẽ xem những lớp học mà học sinh chọn, độ khó của những lớp học này như thế nào, và xếp hạng của học sinh trong lớp. Tất cả những yếu tố này sẽ giúp họ hiểu nhiều hơn về điểm GPA của học sinh. Vì vậy, khi học sinh thắc mắc GPA nào thì quan trọng hơn, câu trả lời thực sự là những trường đại học sẽ nhìn vào tất cả các thông tin họ được nhận để có một ý tưởng tốt nhất về kĩ năng học tập của học sinh. Họ sẽ không chỉ đánh giá ở điểm GPA của học sinh và quyết định liệu rằng đó có điểm số tốt hay không mà không nhìn vào các yếu tố khác

Nếu bảng điểm của học sinh chỉ ra độ khó tăng lên trong khóa học, điều này sẽ thấy sự ấn tượng đối với các trường, thậm chí điểm GPA không hoàn hảo. Nếu học sinh có một điểm GPA 4.0 nhưng học tất cả những lớp ít thử thách, các trường đại học sẽ ít ấn tượng bởi vì học sinh đã không nỗ lực bản thân về mặt học tập. Điều này có nghĩa rằng học sinh nên tiếp tục tìm tham gia những lớp học khó và đạt những điểm cao trong đó để được ấn tượng nhất có thể

Tổng kết

Điểm GPA trường cấp 3 có thể đo trên thang điểm trọng số hoặc không trọng số. Khác biệt chính giữa 2 điều này là điểm trọng số tính đến độ khó của khóa học và điểm GPA không trọng số thì không. Hầu hết điểm GPA không trọng số được ghi lại trên một thang điểm từ 0-4.0, và hầu hết GPA trọng số được ghi chép trên thang điểm 0-5.0

Đối với phần hầu hết, bất kể trường cấp 3 sử dụng điểm GPA không trọng số và trọng số sẽ không phản ánh hết học sinh trong quá trình nộp hồ sơ. Các trường đại học sẽ nhìn vào điểm GPA của học sinh, nhưng họ cũng sẽ cân nhắc bức tranh to hơn. Quan tâm lớn nhất của họ là học sinh cố gắng thử thách bản thân một cách trí tuệ với khóa học của học sinh. GPA rất quan trọng, nhưng bằng chứng của sự quyết tâm và kiên trì trong đối mặt với khó khăn học tập thì thường ấn tượng hơn là điểm 4.0

Thông qua bài viết này, IvyPrep hi vọng các bạn nhận thức được tầm quan trọng của GPA trong quá trình tuyển sinh Đại học. Bài viết này cũng giúp cho các bạn hiểu được cách quy đổi điểm Việt Nam ra GPA, từ đó có chiến lược học làm sao để có thể có số điểm GPA đạt yêu cầu của các trường Đại học. Nhưng đừng quên, GPA chỉ là một phần nhỏ của bộ hồ sơ, vì vậy hãy quan tâm đến các yếu tố khác nữa trong bộ hồ sơ.


Trung tâm tư vấn du học IvyPrep:
Địa chỉ: Tầng 3 tòa Hanoi Center Point, 27 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, HN
Email: duhoc@ivyprep.edu.vn
Hotline: 0898 083 111
Đặt lịch tư vấn cá nhân miễn phí tại: https://forms.gle/nsQmtQtZdABGBSKJ8