Episcopal High School

Nếu bạn đang muốn xin học bổng du học Mỹ thì bạn nên tìm hiểu kỹ càng những ngôi trường nổi tiếng tại Hoa Kỳ. Trường cấp 3 Episcopal là 1 trong số đó.

Chỉ cách 7 dặm từ nhà Trắng ở Alexandria, Virginia, Trường cấp 3 Episcopal là một trường nội trú tư thục dành chon am sinh và nữ sinh, có tỉ lệ học sinh nội trú 100%. Do đây là một ngôi trường theo đạo, nên học sinh được yêu cầu phải dự lễ 3 lần/ tuần.

Hơn 85% giảng viên đều có bằng học uy tín và đã dạy hơn 140 khóa học. Vào những năm gần đây, nhiều học sinh Episcopal đã nhập học ở những trường như William and Mary, Duke, Wake Forest, Washington & Lee, UVA, UNC-Chapel Hill, và Sewanee.

  • Tí lệ học sinh nội trú: 100%
  • Học phí, phòng ở và phí nội trú: $49,700
  • Tỉ lệ học sinh được nhận hỗ trợ học phí: 32%
  • Những cựu học sinh tiêu biểu: Senator John McCain, Bryson Spinner (NFL)