Bạn đang có ý định xin học bổng du học Mỹ ? Sau đây là những thông tin cơ bản về các hệ Đại học tại Mỹ : Community college, College, University, Institute

 

Các trường Đại học cộng đồng / Cao đẳng cộng đồng(Community College)

 

du hoc my - community college

 

Đào tạo trong 2 năm  – Cấp bằng Cao đẳng (Associate Degree)

 

Bằng cao đẳng có thể là bằng “cuối cùng”,  tức là nó giúp bạn có được một chuyên môn khi tốt nghiệp và có thể làm việc ngay.

 

Ngoài ra, nó cũng có thể là chương trình chuyển giao, tương đương với hai năm đại cương của chương trình cử nhân 4 năm (2+2). Với chương trình này, bạn có thể xin chuyển tiếp lên năm ba của chuơng trình cử nhân. Các chương trình cấp bằng cao đẳng được dạy tại các trường đại học cộng đồng hay đại học hai năm.

 

Thường có liên kết chặt chẽ với các trường Đại học công lập trong cùng bang để xây dựng cơ chế chuyển tiếp cho sinh viên (2+2); học tại trường Cao đẳng cộng đồng 2 năm đầu và chuyển tiếp lên 1 trường Đại học khác để hoàn thành bằng cử nhân trong 2 năm cuối.

 

Không giới hạn trường liên kết để chuyển tiếp lên Đại học, các môn học 2 năm ở trường Cao đẳng Cộng đồng sẽ được chuyển thành tín chỉ ngành để tiếp tục học lên Cử nhân ở bất kỳ trường nào có ngành đào tạo đã học tại Cao đẳng Cộng đồng.

 

Trường Đại học, học viện (College, University, và Institute)

 

Anita Hill-Virginia Thomas

 

Đào tạo 4 năm – cấp bằng Cử nhân đại học 

 

College đào tạo và cấp bằng cử nhân (Bachelor Degree) , không đào tạo và cấp bằng thạc sĩ và tiến sĩ.

 

University và Institute ngoài bậc cử nhân còn đào tạo (Bachelor Degree) và cấp bằng thạc sĩ và tiến s ĩ(Master, Ph.D)  . (Trong một trường University có thể có nhiều College)

 

Bằng Cử nhân (Bachelor of Arts hoặc Bachelor of Science) cấp bởi College , University hay Institute có giá trị như nhau.

 

IVYPREP Tổng hợp ( IVYPREP Cẩm nang du học Mỹ)

 

Vui lòng đăng ký theo link sau để được tư vấn về Du học Mỹ, các khóa đào tạo tiếng Anh, luyện thi TOEFL iBT, new SAT và khóa hành trang du học.

dang ky tu van