Không gian lớp học trải nghiệm Chương trình luyện thi Bằng Tú tài Mỹ tại IvyPrep đã đem lại cho các em học sinh những thách thức khó khăn nhưng cũng vô cùng thú vị, thông qua cuộc hành trình làm quen với Blended Learning (học tập hỗn hợp) và Flipped Classroom (lớp học đảo ngược).

Chỉ với 30 phút ở mỗi “Phòng bí mật”, các em đã được cung cấp rất nhiều tài liệu online về chủ đề của buổi học và cần ghi nhớ những kiến thức này để trả lời đúng câu hỏi và thoát khỏi “Phòng bí mật”. Hoạt động này giúp các em rèn luyện kĩ năng đọc hiểu, chọn lọc, tóm tắt và ghi nhớ thông tin và trở nên chủ động hơn trong quá trình học tập tại các trường đại học ở Mỹ.

Sau khi đã hoàn thành những thử thách của “Phòng bí mật”, lớp học “In – class coaching” tiếp tục đưa các em đến không gian “huấn luyện”. Giáo viên lúc này đóng vai trò là huấn luyện viên trong các cuộc thảo luận giữa học sinh với nhau, hướng dẫn các em cách tổng hợp và hệ thống hóa những kiến thức đã thu được thông qua các tài liệu của “Phòng bí mật”. Học sinh thường xuyên được giao làm việc theo nhóm để cùng giải quyết các yêu cầu về bài tập lớn.

Chỉ sau một buổi học trải nghiệm của sáng chủ nhật, các nhóm đã cùng tạo ra những khẩu phần ăn khoa học, phù hợp với từng đối tượng thông qua các kiến thức về dinh dưỡng và sức khỏe thu được từ “Phòng bí mật” và “In class coaching”. Sau buổi thảo luận với các tư vấn viên của Chương trình luyện thi Bằng tú tài Mỹ, các phụ huynh đã trở thành những khán giả cho buổi thuyết trình về khẩu phần ăn khoa học và phù hợp của các em học sinh, sau 3 giờ làm việc miệt mài và đầy cảm hứng.

Học tập một cách chủ động và thông minh, đó chính là tinh thần mà các học sinh của Chương trình luyện thi Bằng tú tài Mỹ tại IvyPrep và các sinh viên du học học bổng Mỹ tương lai.