Thế hệ thời đại mới

Không thể thiếu  KỸ NĂNG  học Tiếng Anh

Chương trình học phát triển tư duy

Kỹ năng mềm luôn là yếu điểm của học sinh Việt Nam khi bước sang chân trời mới, trong khi với nền giáo dục Mỹ hay các nước phương tây tiến bộ, yếu tố tương tác, khuyến khích các bạn học sinh phát huy kỹ năng phản biện luôn được chú trọng, hoạt động ngoại khóa luôn được đề cao nhằm gia tăng sự hiểu biết trong giao tiếp xã hội.

Ngữ pháp tiếng anh là nền tảng quan trọng trong mọi kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Nếu không nắm vững được ngữ pháp, trẻ sẽ gặp khó khăn ngay ở những cấu trúc đơn giản, khi nghe có thể dẫn đến hiểu sai lệch, khi nói có thể diễn đạt chưa chuẩn xác, khi viết thì mắc lỗi, khi đọc thì hiểu không hết ý.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Chọn lọc thông tin

Khả năng chọn lọc, sắp xếp thông tin, ý tưởng, tư duy và diễn đạt. Bạn có ý tưởng nhưng không biết thể hiện sao cho đúng, thuyết phục, debate sẽ giúp bạn!

Xử lý tình huống

Khả năng thích ứng và diễn đạt. Khi tham gia tranh biện, não chúng ta sẽ xử lý thông tin nhanh để thích ứng, đưa ra được lập luận phản biện lại "đối thủ".

Khẳng định bản thân

Xây dựng cá tính, quan điểm cá nhân. Trước mỗi một vấn đề trong cuộc sống luôn yêu cầu chúng ta có cái nhìn riêng, nói lên tiếng nói riêng của mình.

Chia sẻ từ phụ huynh IvyPrep Education

Các khóa học phát triển tư duy khác tại IvyPrep Education

Khóa học Tranh biện (Debate)

Debate là một khóa học ngắn hạn gồm 8 buổi học (2 giờ/ buổi). Khóa học này giúp học viên phát triển kĩ năng tranh biện - một trong những kĩ năng quan trọng cho thế hệ 4.0.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN