Woodberry Forest
Tọa lac ở Madison, Virginia, Woodberry Forest là trường bán trú dành cho học sinh nam được thành lập vào năm 1889.

Yêu cầu quan trọng để tốt nghiệp Woodberry Forest là học sinh không chỉ những dành 60 giờ tham gia các hoạt động ngoại khóa, ngoài ra học sinh sẽ để dành ít nhất một nửa trong số giờ này được biết đến là “giờ liên lạc,” có nghĩa là thời gian “tiếp xúc trực tiếp với những người hưởng lợi từ sự giúp đỡ của họ,” theo trang web của trường. Thêm vào đó, tất cả học sinh được ghi danh vào một chương trình phát triển lãnh đạo.   

Đa phần các học sinh của Woodberry Forest đều được nhận vò các trường trong khối Ivy League, cũng như Washington & Lee, UNC-Chapel, UVA, và Đại học Richmond.

  • Tỷ lệ học sinh nội trú: 100%
  • Học phí, phòng ở, và tiền nội trú: $ 50.200
  • Tỷ lệ học sinh được một số hình thức hỗ trợ tài chính: 40%
  • Cựu sinh viên nổi bật: Johnny Mercer (nhạc sĩ, nhạc sĩ), Bosley Crowther (phê bình phim của tờ New York Times), Paul CP McIlhenny (Giám đốc điều hành và sản xuất của Công ty McIlhenny, các công ty nước sốt Tabasco), Halsey nhỏ (người sáng lập của mạng CNET)