The Putney School
Được sáng lập vào năm 1935, trường Putney ở Vermont đề ra những tiêu chuẩn cạnh tranh “hands-on education” cho học sinh lớp 9-12. Học sinh ở đây được khuyến khích theo đuổi những mục tiêu học tập cá nhân, cũng như việc “trình bày cách suy nghĩ của mình theo một cách lôi cuốn và hợp lí”.

Những học sinh tốt nghiệp đã thành công trong việc tiếp cận các trường đại học danh tiếng của Mỹ; họ đã ở những trường Ivies như Yale, Dartmouth, Columbia, và Cornell, cũng như các trường như Oberlin, Sarah Lawrence, và Boston College.

Không những về hoạt động học tập, mà học sinh còn tham gia những chương trình về hội họa hai đêm một tuần và phải hoàn thành sáu công việc trong thời gian học tập – sửa soạn bữa trưa, bữa tối, làm việc ở nông trại, rửa chén và các hoạt động liên quan tới việc sử dụng đất đai -Giúp học sinh có thể trải nghiệm những bài học không hề có trong khuôn viên lớp học.

  • Tí lệ học sinh nội trú: 79%
  • Học phí, phòng ở và phí nội trú: $50,800
  • Tỉ lệ học sinh được nhận hỗ trợ học phí: 43%
  • Những cựu học sinh tiêu biểu: Reid Hoffman (co-founder of LinkedIn), Nell Newman (founder of Newman’s Own), Felicity Huffman (actress)