Phillips Academy (Andover)
Tọa lạc ở Andover, Massachusetts, Học viện Phillips được thành lập vào năm 1779, và nó là ngôi trường nội trú  lâu đời nhất tại Mỹ. Andover ( một cái tên khác mà mọi người thường hay biết đến) có một lịch sử đáng chú ý là nơi đào tạo những học sinh tương lai của Yale. Nó cũng là ngôi người cấp hai tư thục đầu tiên thực hiện việc tuyển sinh mà không cần xét tới khả năng tài chính của học sinh. Andover có thể hỗ trợ học phí lên tới 100%.

Trường cũng áp dụng phương pháp Harkness và đồng thời cân bằng giá trị truyền thống, mở ra nhiều sự lựa chọn về các lớp âm nhạc – nhiều học sinh đã chọn những khóa học qua prep school ở gần Khu bào tồn New England. Ngoài việc học tập, tất cả học sinh ở Andover đồng thời gian gia chương trình work-duty và được giao những công việc khác nhau xuyên suốt năm học.

  • Tí lệ học sinh nội trú: 75%
  • Học phí, phòng ở và phí nội trú: $48,850
  • Tỉ lệ học sinh được nhận hỗ trợ học phí: 47%

Những cựu học sinh tiêu biểu: George W. Bush, Humphrey Bogart, Jack Lemmon, Julia Alvarez