Du học Hoa Kỳ

04
Th9
The Orme School

Nếu bạn đang muốn xin học bổng du học Mỹ thì bạn nên tìm hiểu kỹ càng những ngôi trường nổi tiếng tại Hoa Kỳ. Trường Orme là 1 trong số đó. Chỉ nằm cách thành phố Phoenix một giờ đi […]

Xem thêm
04
Th9
Taft School

Nếu bạn đang muốn xin học bổng du học Mỹ thì bạn nên tìm hiểu kỹ càng những ngôi trường nổi tiếng tại Hoa Kỳ. Trường Taft School là 1 trong số đó. Được thành lập tại Watertown, Connecticut, vào năm […]

Xem thêm
04
Th9
Verde Valley

Nếu bạn đang muốn xin học bổng du học Mỹ thì bạn nên tìm hiểu kỹ càng những ngôi trường nổi tiếng tại Hoa Kỳ. Trường Verde Valley là 1 trong số đó. Được thành lập tại Sedona, Arizona, năm 1948, […]

Xem thêm
04
Th9
Western Reserve Academy

Nếu bạn đang muốn xin học bổng du học Mỹ thì bạn nên tìm hiểu kỹ càng những ngôi trường nổi tiếng tại Hoa Kỳ. Trường Western Reserve Academy là 1 trong số đó. Được thành lập vào năm 1828 […]

Xem thêm
04
Th9
Woodberry Forest

Nếu bạn đang muốn xin học bổng du học Mỹ thì bạn nên tìm hiểu kỹ càng những ngôi trường nổi tiếng tại Hoa Kỳ. Trường Woodberry Forest là 1 trong số đó. Tọa lac ở Madison, Virginia, Woodberry Forest là […]

Xem thêm
04
Th9
Episcopal High School

Nếu bạn đang muốn xin học bổng du học Mỹ thì bạn nên tìm hiểu kỹ càng những ngôi trường nổi tiếng tại Hoa Kỳ. Trường cấp 3 Episcopal là 1 trong số đó. Chỉ cách 7 dặm từ nhà […]

Xem thêm