Bạn đang ở khu vực nào:


Bạn đang quan tâm đến chương trình:

Tuyển sinh

Quy trình nhập học

Bước 1: Đăng ký tư vấn

Bước 2: Điền Phiếu đăng ký dự tuyển

Bước 3: Kiểm tra kiến thức đầu vào của học sinh

BẬC HỌC Kiểm tra đầu vào Thời gian
IVY KID Kiểm tra tiếng Anh (Nghe, nói, đọc và viết), khảo sát phương pháp học và thói quen học tâp 60′
IVY TEEN 80′
IVY BRIDGE 100′
IVY LEAD 100′
IVY GOAL 100′

Lưu ý:

Đối với học sinh vào giữa các khóa: Học sinh sẽ tham gia vào khóa học nếu đủ trình độ để theo kịp lớp

Bước 4 : Xếp lớp và nhận học

Phụ huynh nộp hồ sơ nhập học theo đúng thời hạn quy định của học viện.

Hồ sơ nhập học bao gồm:

  • Đơn đăng ký nhập học (theo mẫu có sẵn)
  • Thư mời học với kết quả kiểm tra đầu vào

Bước 5: Tư vấn và xây dựng hồ sơ (đối với học sinh khóa Ivy Bridge, Ivy Lead và Ivy Goal)

  • Điền phiếu khảo sát mục tiêu
  • Trao đổi và xây dựng lộ trình, hồ sơ du học ( học sinh và phụ huynh)

 

 

Go to top >>