Bạn đang ở khu vực nào:


Bạn đang quan tâm đến chương trình:

Đào tạo

Lịch khai giảng

dang ky tu van

Tuyển sinh liên tục các khóa học IVY KID, IVY TEEN, IVY BRIDGE, IVY LEAD và IVY GOAL.

Vui lòng liên hệ để được cung cấp thông tin các khóa học

IVYPREP HN: 04 7305 3668

IVYPREP HCM: 08 5431 6241 | 0938 352 770

Lịch Khai Giảng Năm 2017
IVYPREP HN
Tên khóa học Mã lớp Lịch học Khai giảng
Ivy Kid K-I-170401 Thứ 3 (18:00 – 20:00)
Thứ 6 (18:00 – 20:00)
4/8
K-III-170668 Thứ 5 , Thứ 7 (18:00 – 20:00) 17/8
Ivy Teen T-II-140760 Thứ 5 (18:00 – 20:00)
Thứ 7 (15:00 – 17:00)
22/8
T-III-161166 Thứ 7 (14:00 – 16:00) 5/8
Ivy Bridge B-I-150962 Thứ 3, Thứ 7 (18:00 – 20:30) 24/8
B-III-170672 Thứ 2, Thứ 6 (18;00 – 20:00) 10/8
B-IV-140460 Thứ 5, Thứ 7 (18:00 – 20:30) 9/8
Ivy Lead L-I-150863 Thứ 4 (18:00 – 21:00)
Thứ 7 (14:00 – 17:00)
9/8
L-I-170688 Thứ 3, Thứ 5 (18:00 – 21:00) 6/8
L-III-160765 Thứ 4 (18:00 – 21:00)
CN (09:00 – 11:00)
19/8

IVYPREP HCM

 

Độ dài
Thời khóa biểu
Khai giảng

15 tuần/90 giờ
Thứ 2, 4Thứ 3, 5Thứ 7, CN
2/8

15 tuần/90 giờ
Thứ 2, 4Thứ 3, 5Thứ 7, CN
2/8

15 tuần/90 giờ
Thứ 5, CN
2/8

15 tuần/90 giờ
Thứ 4, 7
2/8

15 tuần/90 giờ
Thứ 5, CN
4/8

 ivyprpe khai truong trung tam q7 

Độ dài
Thời khóa biểu
Khai giảng 

120 giờ/68 buổi
Thứ 2, 4, 6Thứ 3, 5, 7
3/8 

120 giờ/68 buổi
Thứ 2, 4, 6Thứ 3, 5, 7
3/7 

120 giờ/68 buổi
Thứ 2, 4, 6Thứ 3, 5, 7
3/8 
 

 ivyprpe khai truong trung tam q7

Độ dài
Thời khóa biểu
Khai giảng

15 tuần/ 90 tiếng
Thứ 2, 4, 6Thứ 3, 5, 7
7/8

15 tuần/ 90 tiếng
Thứ 2, 4, 6Thứ 3, 5, 7
7/8

15 tuần/ 90 tiếng
Thứ 2, 4, 6Thứ 3, 5, 7
7/8

 ivyprpe khai truong trung tam q7

COMPREHENSION  ivyprpe khai truong trung tam q7
Tên khóa học Ivy Kid Ivy Teen Ivy Bridge Ivy Lead Ivy Goal SAT Tên khóa học Độ dài Thời khóa biểu Khai giảng New SAT Beginner 15 tuần/90 giờ Thứ 5, CN 7/8 New SAT Intermediate 15 tuần/90 giờ Thứ 4, Thứ 7 7/8 New SAT Advanced 15 tuần/90 giờ Thứ 5, CN 7/8 TOEFL  ivyprpe khai truong trung tam q7 Tên khóa học TOEFL Beginner TOEFL Intermediate TOEFL Advanced   IELTS Tên khóa học Độ dài Thời khóa biểu Khai giảng IELTS Beginner 12 tuần/108 giờ Thứ 2, 4, 6Thứ 3, 5, 7 4/8 IELTS Intermediate 12 tuần/108 giờ Thứ 2, 4, 6Thứ 3, 5, 7 4/8 IELTS Advanced 12 tuần/108 giờ Thứ 2, 4, 6Thứ 3, 5, 7 4/8   SSAT  ivyprpe khai truong trung tam q7 Tên khóa học SSAT Beginner SSAT Intermediate SSAT Advanced GRE, GMAT Tên khóa học Độ dài Thời khóa biểu Khai giảng GRE 12 tuần/72 tiếng Thứ 2, 4, 6Thứ 3, 5, 7 12/8 GMAT 13 tuần/82 tiếng Thứ 2, 4, 6Thứ 3, 5, 7 12/8
Go to top >>