Bạn đang ở khu vực nào:


Bạn đang quan tâm đến chương trình:

Tuyển sinh

Điều kiện xét tuyển

Khóa học Độ tuổi Học lực
IVY KID 9-12 tuổi Học lực Khá trở lên với học sinh học hệ Quốc giaĐiểm B trở lên đối với học sinh học hệ Quốc Tế
IVY TEEN 12 – 14 tuổi
IVY BRIDGE 14-15 tuổi
IVY LEAD 15-17 tuổi
IVY GOAL 17-18 tuổi

 ***Ưu tiên học sinh có giải Tiếng Anh

Go to top >>