Nội dung chương trình trải nghiệm

Thời gian đăng ký: Từ ngày 15/10 đến hết 30/11
Thời gian học: 2 tuần

0d : 0h : 0m : 0s

Địa điểm: Toàn bộ các cơ sở trực thuộc IvyPrep

Tên của Anh/Chị
Số điện thoại liên hệ
Email thường dùng
Độ tuổi của học sinh
Cơ sở đăng ký
Xem bản đồ hệ thống IvyPrep tại đây.
Câu hỏi / Yêu cầu (nếu có)
Inbox ngay để được hỗ trợ tư vấn
Học viện IvyPrep