Là một người mẹ từng cùng con mình vật vã đi qua bao nhiêu trung tâm anh ngữ, chương trình tiếng Anh các kiểu, ngoại khóa các môn. Không biết rồi tụi nhóc sẽ khá được tới đâu, nhưng khi chúng nói “Học ở đây (IvyPrep) rất khó, rất khổ, nhưng rất hay”, chúng yêu thầy cô và các bạn, coi trọng việc học và mong đến ngày đi học thì tôi nghĩ mình đã làm được một việc đúng. Cũng như thể thao thực sự, bản thân nó nghĩa là đau đớn và khó khăn (sức khỏe, sự dẻo dai, linh hoạt… là kết quả của thể thao), học thì đừng hy vọng chỉ toàn là vui, là khoái, là nhàn. Học là khổ, nhưng sau khổ là không khổ, chí ít cũng tự do.
Chia sẻ của phụ huynh trên Facebook cá nhân