Nguồn: learning junction
Một bài nghe nữa dành cho các bạn học viên lớp Kid – Các học viên lớp Teen cùng xem và ôn lại kiến thức, từ vựng và luyện nghe nhé