Ngày 15/08/2018, 12 học viên lớp Debate của IvyPrep Quang Trung đã có buổi thi cuối khóa dưới hình thức Debate Competition với 2 chủ đề: Resolve that suicide is getting prevalent in Vietnam’s mortality rate và Resolve that studying abroad is the best education track for students. Mỗi chủ đề có 2 đội: Đội Government và Đội Opposition, thi đấu dưới hình thức tranh biện.

Kết quả, ở chủ đề 1, đội Opposition thắng và ở chủ đề 2, đội Government thắng. Qua khóa học Debate, các học viên đã có tiến bộ đáng kể, cải thiện được kỹ năng nói trước công chúng, tăng cường tư duy phản biện, tăng sự tự tin cũng như hiểu biết về các vấn đề thời sự.