dang ky tu van
Tuyển sinh liên tục các khóa học IVY KID, IVY TEEN, IVY BRIDGE, IVY LEAD và IVY GOAL.

Vui lòng liên hệ để được cung cấp thông tin các khóa học

IVYPREP HN: 04 7305 3668

IVYPREP HCM: 08 5431 6241 | 0938 352 770

Lịch Khai Giảng Năm 2017
IVYPREP HN
Tên khóa học Mã lớp Lịch học Khai giảng
Ivy Kid K-II-170401 Thứ 3 (18:00 – 20:00)
Thứ 6 (18:00 – 20:00)
22/9
K-IV-170968 Thứ 5 , Thứ 7 (18:00 – 20:00) 23/9
Ivy Teen T-III-170967 Thứ 4 (14:30 – 16:30)
Thứ 7 (15:00 – 17:00)
23/9
T-III-161166 Thứ 4 (18:00 – 20:00)

Thứ 7 (14:30 – 16:30)

16/9
T-II-150461 Thứ 2 (18:00 – 20:00)

Thứ 7 (18:00 – 18:00)

11/9
Ivy Bridge B-I-150962 Thứ 3, Thứ 7 (18:00 – 20:30) 12/9
B-IV-140460 Thứ 5, Thứ 7 (18:00 – 20:30) 14/9
Ivy Lead L-I-150863 Thứ 4 (18:00 – 21:00) 13/9
L-I-170688 Thứ 4, Thứ 6 (18:15 – 21:15) 15/9
L-III-160765 Thứ 5 (18:00- 21:00)

Chủ nhật (14:00 – 17:00) 

 

15/9
L-III-170801 Thứ 4 (18:15- 21:15)

Chủ nhật (9:00 – 11:00) 

 

14/9
L-IV-160673 Thứ 5 (18:00- 21:00)

Thứ 7 (18:00- 21:00)

14/9
TOEFL-BC-LEVEL2 TOEFL-BC-Level 2 Thứ 2, Thứ 4 (18:00 – 20:30) 20/9