dang ky tu van
Tuyển sinh liên tục các khóa học IVY KID, IVY TEEN, IVY BRIDGE, IVY LEAD và IVY GOAL.

Vui lòng liên hệ để được cung cấp thông tin các khóa học

IVYPREP HN: 04 7305 3668

IVYPREP HCM: 08 5431 6241 | 0938 352 770

Lịch Khai Giảng Năm 2017
IVYPREP HN
Tên khóa học Mã lớp Lịch học Khai giảng
Ivy Kid K-I-170401 Thứ 3 (18:00 – 20:00)
Thứ 6 (18:00 – 20:00)
4/7
K-III-170668 Thứ 5 , Thứ 7 (18:00 – 20:00) 22/7
Ivy Teen T-II-140760 Thứ 5 (18:00 – 20:00)
Thứ 7 (15:00 – 17:00)
8/7
T-III-161166 Thứ 7 (14:00 – 16:00) 22/7
Ivy Bridge B-I-150962 Thứ 3, Thứ 7 (18:00 – 20:30) 4/7
B-III-170672 Thứ 2, Thứ 6 (18;00 – 20:00) 21/7
B-IV-140460 Thứ 5, Thứ 7 (18:00 – 20:30) 8/7
Ivy Lead L-I-150863 Thứ 4 (18:00 – 21:00)
Thứ 7 (14:00 – 17:00)
15/7
L-I-170688 Thứ 3, Thứ 5 (18:00 – 21:00) 20/7
L-III-160765 Thứ 4 (18:00 – 21:00)
CN (09:00 – 11:00)
2/7
IELTS Bootcamp IE-BC- LEVEL 1-170488 Thứ 4, Thứ 6 (18:00 – 20:00) 7/7
Hướng dẫn làm hồ sơ du học CAG CAG-150617 Thứ 2 (09:00 – 11:00)
Thứ 5 (14:00 – 16:00)
6/7

IVYPREP HCM
COMPREHENSION  ivyprpe khai truong trung tam q7  
Tên khóa học Độ dài Thời khóa biểu Khai giảng
Ivy Kid 15 tuần/90 giờ Thứ 2, 4Thứ 3, 5Thứ 7, CN 2/7
Ivy Teen 15 tuần/90 giờ Thứ 2, 4Thứ 3, 5Thứ 7, CN 2/7
Ivy Bridge 15 tuần/90 giờ Thứ 5, CN 2/7
Ivy Lead 15 tuần/90 giờ Thứ 4, 7 2/7
Ivy Goal 15 tuần/90 giờ Thứ 5, CN 4/7
SAT  ivyprpe khai truong trung tam q7
Tên khóa học Độ dài Thời khóa biểu Khai giảng
New SAT Beginner 15 tuần/90 giờ Thứ 5, CN 7/7
New SAT Intermediate 15 tuần/90 giờ Thứ 4, Thứ 7 7/7
New SAT Advanced 15 tuần/90 giờ Thứ 5, CN 7/7
TOEFL  ivyprpe khai truong trung tam q7
Tên khóa học Độ dài Thời khóa biểu Khai giảng
TOEFL Beginner 120 giờ/68 buổi Thứ 2, 4, 6Thứ 3, 5, 7 3/7
TOEFL Intermediate 120 giờ/68 buổi Thứ 2, 4, 6Thứ 3, 5, 7 3/7
TOEFL Advanced 120 giờ/68 buổi Thứ 2, 4, 6Thứ 3, 5, 7 3/7
 
IELTS  ivyprpe khai truong trung tam q7
Tên khóa học Độ dài Thời khóa biểu Khai giảng
IELTS Beginner 12 tuần/108 giờ Thứ 2, 4, 6Thứ 3, 5, 7 4/7
IELTS Intermediate 12 tuần/108 giờ Thứ 2, 4, 6Thứ 3, 5, 7 4/7
IELTS Advanced 12 tuần/108 giờ Thứ 2, 4, 6Thứ 3, 5, 7 4/7
 
SSAT  ivyprpe khai truong trung tam q7
Tên khóa học Độ dài Thời khóa biểu Khai giảng
SSAT Beginner 15 tuần/ 90 tiếng Thứ 2, 4, 6Thứ 3, 5, 7 7/7
SSAT Intermediate 15 tuần/ 90 tiếng Thứ 2, 4, 6Thứ 3, 5, 7 7/7
SSAT Advanced 15 tuần/ 90 tiếng Thứ 2, 4, 6Thứ 3, 5, 7 7/7
GRE, GMAT  ivyprpe khai truong trung tam q7
Tên khóa học Độ dài Thời khóa biểu Khai giảng
GRE 12 tuần/72 tiếng Thứ 2, 4, 6Thứ 3, 5, 7 12/7
GMAT 13 tuần/82 tiếng Thứ 2, 4, 6Thứ 3, 5, 7 12/7