Ngày 26/11 vừa qua, tại Học viện Ivyrep Bình Phú đã diễn ra chương trình “Trải nghiệm không gian sáng chế cùng IvyPrep”. Các bạn học viên của IvyPrep đã được tham gia thiết kế sáng tạo các mẫu hình và trải nghiệm cắt gỗ bằng bằng tia laser, học làm mô hình xe ô tô, máy bay, tàu vũ trụ có thể chạy được bằng động cơ.

Các bạn học viên đã được trải nghiệm không gian sáng chế bằng cách thực hành với các thiết bị dụng cụ hỗ trợ cho việc sáng chế bao gồm mạch Arduino, máy tính lập trình. ​Từ đó các em không chỉ phát triển năng lực sáng tạo, giải quyết vấn đề mà còn nuôi dưỡng các phẩm chất kiên định, hợp tác, chủ động của bản thân. Chương trình đã mang đến cho các bạn học viên 3 giá trị cốt lõi:

  • Sự quan sát tỉ mỉ (looking closely): Khả năng quan sát tỉ mỉ các vật thể và hệ thống, để nhận thấy các chi tiết đa dạng của chúng. Bằng cách quan sát chặt chẽ, các em có thể bắt đầu thấy sự phức tạp của các vật thể và hệ thống.
  • Khám phá sự phức tạp (Exploring Complexities):khả năng nghiên cứu sự tương tác giữa các bộ phận và con người có liên quan đến các vật thể và hệ thống, bao gồm các giá trị, động lực và ưu tiên khác nhau của những cá nhân tương tác với các vật thể và hệ thống đó.
  • Tìm kiếm cơ hội (Finding Opportunity): dựa trên sự quan sát tỉ mỉ và khám phá sự phức tạp của vật thể và hệ thống, các em phát hiện những cơ hội tiềm năng để cải tiến, tái thiết kế hay điều chỉnh vật thể và hệ thống đó nhằm mang lại những giá trị mới.

Kết thúc chương trình, nhiều bạn học viên tỏ ra rất thích thú với những sản phẩm do mình chế tạo ra và bày tỏ sự hứng thú, tìm tòi, học hỏi với ngành khoa học sáng chế.

Một số hình ảnh tại chương trình: