TH2A, Đường 19/5, P. Văn Quán, Q.Hà Đông (bên trong trường Tiểu học CDG Victory)
Phone: (024) 7305 1212
Email: info@ivyprep.edu.vn