Chương trình họcMã lớpChi nhánhNgày mở lớp dự kiến
LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 5,6 – IVYPREP NAM ĐỒNG
Tiếng Anh học thuật nền tảng cho học sinh cấp 2IVY SENIOR 1ANam Đồng10/5/2019
IVY SENIOR 2ANam Đồng15/5/2019
IVY SENIOR 3ANam Đồng20/5/2019
Tiếng Anh Luyện thi chứng chỉIVY LEAD ANam Đồng25/5/2019
IVY LEAD BNam Đồng30/5/2019
LỊCH KHAI GIẢNG BOOTCAMP – IVYPREP NAM ĐỒNG
Tiếng Anh Luyện thi chứng chỉIVY LEAD  IELTS 5.5+Nam Đồng25/5/2019
IVY LEAD  IELTS 6.5+Nam Đồng5/6/2019
IVY LEAD  IELTS 7.5+Nam Đồng15/6/2019
IVY SAT 1350Nam Đồng20/5/2109
IVY SAT 1450Nam Đồng30/5/2019
LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 5,6 – IVYPREP TIMES CITY
Tiếng Anh Luyện thi chứng chỉIVY LEAD ATimes City25/5/2019
IVY LEAD BTimes City27/5/2019
IVY LEAD ATimes City28/06/2019
IVY LEAD BTimes City28/06/2019
LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 5,6 – IVYPREP LIỄU GIAI
Tiếng Anh Luyện thi chứng chỉIVY LEAD IELTS A (6.0-6.5)Liễu Giai17/6/2019
IVY LEAD IELTS B 7.0Liễu Giai18/6/2019
IVY LEAD IELTS C 7.5Liễu Giai19/6/2019
LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 5,6 – IVYPREP LÊ VĂN LƯƠNG
Tiếng Anh học thuật nền tảng cho học sinh cấp 2IVY SENIOR 3ALê Văn lương15/5/2019
IVY SENIOR 2ALê Văn lương22/6/2019
Tiếng Anh Luyện thi chứng chỉIVY LEAD IELTS BLê Văn lương20/5/2019
IVY LEAD IELTS BLê Văn lương19/6/2019
IVY SAT ALê Văn lương28/5/2019
LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 5,6 – IVYPREP HOÀNG QUỐC VIỆT
Tiếng Anh học thuật nền tảng cho học sinh cấp 1IVY JUNIOR 2AHoàng Quốc Việt20/05/2019
Tiếng Anh học thuật nền tảng cho học sinh cấp 2IVY SENIOR 2AHoàng Quốc Việt11/5/2019
IVY SENIOR 3AHoàng Quốc Việt30/06/2019
IVY SENIOR 3BHoàng Quốc Việt30/06/2019
Tiếng Anh Luyện thi chứng chỉIVY LEAD IELTS 5.5Hoàng Quốc Việt26/05/2019
IVY LEAD IELTS AHoàng Quốc Việt29/05/2019
IVY LEAD IELTS BHoàng Quốc Việt30/06/2019
LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 5,6 – IVYPREP TRẦN PHÚ
Tiếng Anh học thuật nền tảng cho học sinh cấp 2IVY SENIOR 1ATrần Phú15/6/2019
IVY SENIOR 2ATrần Phú26/5/2019
Tiếng Anh Luyện thi chứng chỉIVY LEAD IELTS B – 6.5Trần Phú15/6/2019
IVY LEAD IELTS C – 7.0Trần Phú20/5/2019