Trại hè Công dân toàn cầu - Summer Fires YOU Shine

Tên lớp Trình độ đầu vào Ngày khai giảng Cơ sở
Junior 04/06/2018 IvyPrep Liễu Giai
Senior IvyPrep CenterPoint

Ivy Junior - Khóa học Dành cho học sinh Tiểu học

Tên lớp Trình độ đầu vào Ngày khai giảng Cơ sở
Ivy Junior 1A Starters 10+ 16/6/2018 IvyPrep Liễu Giai
Ivy Junior 2A Starters 13+ 09/06/2018 IvyPrep Trần Phú
Ivy Junior 2B Starters 13+ 12/06/2018 IvyPrep Liễu Giai
Ivy Junior 3A Movers 10+ 18/06/2018 IvyPrep Xã Đàn
Ivy Junior 3B Movers 10+ 20/06/2018 IvyPrep Liễu Giai
Ivy Junior 4A Movers 13+ 20/06/2018 IvyPrep Hoàng Quốc Việt
Ivy Junior 4B Movers 13+ 28/06/2018 IvyPrep Liễu Giai

Ivy Senior - Khóa học Dành cho học sinh THCS

Tên lớp Trình độ đầu vào Ngày khai giảng Cơ sở
Ivy Senior 1A 140+ KET 11/06/2018 IvyPrep Liễu Giai
Ivy Senior 1A 140+ KET 02/06/2018 IvyPrep Center Point
Ivy Senior 2A 153+ PET 26/06/2018 IvyPrep Trần Phú
Ivy Senior 2B 153+ PET 18/6/2018 IvyPrep Liễu Giai
Ivy Senior 3C 160+ FCE 05/06/2018 IvyPrep Center Point

Ivy TestPrep - Khóa học Luyện thi & Chuẩn bị du học

Tên lớp Trình độ đầu vào Ngày khai giảng Cơ sở
BootCamp IELTS 5.5 4.5 IELTS 15/06/2018 IvyPrep Trần Phú
BootCamp IELTS 5.5 4.5 IELTS 13/06/2018 IvyPrep Xã Đàn
BootCamp IELTS 7.5 6.5 IELTS 15/06/2018 IvyPrep Trần Phú
Ivy IELTS 5.5 4.5 IELTS 15/06/2018 IvyPrep Xã Đàn
Ivy IELTS 5.5 4.5 IELTS 20/06/2018 IvyPrep Hoàng Quốc Việt
Ivy TOEFL 110 90 TOEFL iBT IvyPrep Center Point
Ivy SAT - 27/05/2018 IvyPrep Center Point

Trại hè Công dân toàn cầu - Summer Fires YOU Shine

Tên lớp Trình độ đầu vào Ngày khai giảng Cơ sở
Summer Junior 04/06/2018 IvyPrep Út Tịch
Summer Senior 04/06/2018 IvyPrep Út Tịch
Summer Junior 04/06/2018 IvyPrep Đinh Tiên Hoàng
Summer Senior 04/06/2018 IvyPrep Đinh Tiên Hoàng
Summer Junior 04/06/2018 IvyPrep Nguyễn Thị Thập
Summer Senior 04/06/2018 IvyPrep Nguyễn Thị Thập
Summer Junior 04/06/2018 IvyPrep Bình Phú
Summer Junior 04/06/2018 IvyPrep Ba Tháng Hai
Summer Junior 04/06/2018 IvyPrep Ba Tháng Hai
Summer Junior 04/06/2018 IvyPrep Quang Trung

Ivy Junior - Khóa học Dành cho học sinh Tiểu học

Tên lớp Trình độ đầu vào Ngày khai giảng Cơ sở
Junior 2B Starters 13+ 16/6/2018 IvyPrep Út Tịch
Junior 3B Movers 10+ 30/06/2018 IvyPrep Út Tịch
Pre Junior - 30/06/2018 IvyPrep Đinh Tiên Hoàng
Junior 1B Starters 10+ 12/06/2018 IvyPrep Nguyễn Thị Thập
JUNIOR 3B Movers 10+ 09/06/2018 IvyPrep Bình Phú
Junior 4B Movers 13+ 09/06/2018 IvyPrep Quang Trung

Ivy Senior - Khóa học Dành cho học sinh THCS

Tên lớp Trình độ đầu vào Ngày khai giảng Cơ sở
FLIP 2 - 18/06/2018 IvyPrep Út Tịch
Senior 1A 140+ KET IvyPrep Dinh Tien Hoang
Senior 2A 153+ PET 9/6/2018
Senior 1A 140+ KET 02/06 IvyPrep Ba Tháng Hai
Senior 2A 153+ PET 29/6 IvyPrep Quang Trung
Senior 1B 140+ KET 29/6 IvyPrep Quang Trung

Ivy TestPrep - Khóa học Luyện thi & Chuẩn bị du học

Tên lớp Trình độ đầu vào Ngày khai giảng Cơ sở
IELTS 5.5 4.5 IELTS 21/06/2018 IvyPrep Út Tịch
IELTS 7.0 6.0 IELTS 25/06/2018 IvyPrep Út Tịch
IE 4.5 - 4/6 IvyPrep Nguyễn Thị Thập
SAT C 1300 SAT 4/6 IvyPrep Nguyễn Thị Thập
SSAT B 4/6 IvyPrep Nguyễn Thị Thập
SAT A - 4/6 IvyPrep Nguyễn Thị Thập
IE 5.5 4.5 IELTS 30/06 IvyPrep Ba Tháng Hai
IE 6.5 5.5 IELTS 9/6 IvyPrep Quang Trung
SAT A - 4/6 IvyPrep Quang Trung